Về chúng tôi

Available in : English

WHAT IS BLISS SAIGON?

Bliss Saigon là một tạp chí trực tuyến về phong cách sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí thể hiện cách tiếp cận độc đáo đến người đọc bởi sự đóng góp của các chuyên gia và người có ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực, kèm văn phong lạc quan, hài hước và dễ hiểu, mang đến tính tương tác và giải trí trong các bài viết ở những chủ đề khác nhau, với sự lựa chọn kỹ càng nhằm cung cấp giá trị độc đáo.

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 

EDITORIAL INQUIRIES

Email us your comments or questions about our magazine

 

ADVERTISE ON BLISS SAIGON

Bliss Saigon offers to his readers a rich editorial about Vietnam and Asia. Learn about opportunities to advertise in our magazine.

For advertising inquiries, Email us

 

LÀM VIỆC TẠI BLISS

Looking to work for Bliss Saigon? You have a foolproof curiosity, boundless love for Vietnam and Asia and some humor to give?

Email us

Available in : English

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.