TÌM HIỂU THÊM VỀ DAMIEN ROBERTS TRÊN SEVEN MILLION BIKES PODCAST

Available in : English

 

Ngày 8 tháng 2 năm 2021

 

Sau nghề nghiệp Công chức nhà nước ở Malaysia và ở Việt Nam, Damien Roberts hiện đang là Giám đốc Điều hành của Saigon Children’s Charity, được thành lập năm 1992 với mục đích giúp đỡ những trẻ em với điều kiện khó khăn được tiếp cận giáo dục và có một khởi đầu tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

 

 

 

 

Tập phát sóng này đã không diễn ra như kế hoạch. A Vietnam Podcast thường chia sẻ về câu chuyện cá nhân, nhưng trong tập này, họ liền bắt đầu bàn luận về những đóng góp tuyệt vời mà Saigon Children’s Charity mang đến cũng như những khó khăn hiện hữu trong đó. Họ đã không có cơ hội hỏi Damien về bản thân, xuất thân của anh ấy hay tại sao anh ấy lại đến Việt Nam và đã làm nên sự thay đổi to lớn khi dẫn dắt cơ sở với chức vụ Giám đốc Điều hành tại Saigon Children’s Charity như thế nào.

 

 

 

 

 

 

Hãy chờ xem nhé – vì đây sẽ là vị khách họ sẽ phải quay lại để có một số podcast riêng về những câu chuyện cá nhân của ông ấy.

Trong số này, họ đã thảo luận rất nhiều chủ đề, từ việc thừa nhận tự kỷ là một chứng rối loạn đang trên đà phát triển tại Việt Nam, nơi tự kỷ vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng và cách các gia đình đối phó với nó. Họ cũng trao đổi chuyên sâu về những rào cản khiến cho một vài học sinh mang chứng tự kỷ không thể tiếp cận giáo dục một cách dễ dàng cũng như cách vượt qua những rào cản này thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng, chính quyền địa phương và các tổ chức như Saigon Children’s Charity.

Bạn có thể biết thêm về công việc của Saigon Children’s Charity tại đây và xin hãy quyên góp và ủng hộ nếu bạn có thể.

Bạn có thể nghe episode này và tất cả episode của A Vietnam Podcast tại đây:

Apple Podcasts

 Spotify

Google Podcasts  hay bất kỳ nơi nào bạn thường nghe podcasts.

Ủng hộ show A Vietnam Podcas

 

 

 

 

 

 

Available in : English

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.