Thần số học: Tiên đoán của bản thân cho tháng 8 này của bạn thế nào?

 

2.2021 tháng 8

 

Trong những nghiên cứu cổ xưa về thần số học thì một người có thể tìm ra một con số đặc biệt thông qua ngày tháng năm sinh của họ. Mỗi năm mỗi tháng sẽ ứng với một con số từ 1 đến 9, và có thể được xác định nhằm giải nghĩa suy nghĩ, hành động và động cơ của một ai đó. Mỗi con số sẽ mang một chủ đề nhất định, cùng với những cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân, cũng như mang sự bình an và thông thái đến tâm trí. Để biết những tiên đoán cho tháng 8, 2021 của bạn sẽ như thế nào, hãy nhấn vào clip sau.

 

 

 

 

 

 

Thần số học: Tiên Đoán Của Bản Thân Cho Tháng 8, 2021 // Mọi Con Số!

 

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.