Đối chiếu phim The Queen’s Gambit với quyển tiểu thuyết cùng tên

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 

Tiểu thuyết năm 1983 của Walter Tevis với tên gọi The Queen’s Gambit hiện đang nằm trong danh sách best-seller, nhờ vào việc Netflix gọi đó là “series phim có kịch bản giới hạn lớn nhất từ trước đến nay.” Nhưng người hâm hộ của series phim sẽ tìm thấy được gì khi bắt đầu đọc quyển tiểu thuyết mà bộ phim đã dựa vào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.