Đối chiếu phim The Queen’s Gambit với quyển tiểu thuyết cùng tên

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 

Tiểu thuyết năm 1983 của Walter Tevis với tên gọi The Queen’s Gambit hiện đang nằm trong danh sách best-seller, nhờ vào việc Netflix gọi đó là “series phim có kịch bản giới hạn lớn nhất từ trước đến nay.” Nhưng người hâm hộ của series phim sẽ tìm thấy được gì khi bắt đầu đọc quyển tiểu thuyết mà bộ phim đã dựa vào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

What is Fiber to Fashion? 

Fiber to Fashion is a cluster, which aims to bring together all companies and entities linked to the sector of textile and Fashion in Vietnam.

CONTACT US

Email us: theblissmag@gmail.com