“Con số chủ đạo cuộc đời: Ngày tháng năm sinh nói lên được gì về mục đích sống của bạn?”

 

 

July 16.2021

 

 

 

 

 

Theo thần số học thì con số chủ đạo sẽ có thể tiết lộ mục đích sống, khả năng nội tâm, giá trị sâu thẳm nhất, cũng như những thách thức và phương pháp giúp bạn phát triển những tiềm năng của bản thân mình. Đó là con số quan trọng nhất giúp bất kỳ ai đó hiểu được thế giới nội tâm và nhận ra con đường tìm đến sự thanh thản trong cuộc sống. Chỉ với một bước tính toán đơn giản trong video này, bạn sẽ có thể tìm ra được con số chủ đạo của mình.

 

Trong Thần số học thì con số chủ đạo chính là “kim chỉ nam” quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, và thực sự vô cùng dễ dàng để bạn có thể tìm ra được ra số này.

 

Để tìm ra con số chủ đạo của mình, hãy nhấn vào video này.

 

 

 

 

Numerology: Decode Your Life Purpose (All Life Paths!)

 

 

 

Numerology 2021

Will the future bring new relationships, careers, births or important meetings of chance? Let numerology reveal the secrets for the month of July .

Follow along with the best expert to light up your future—find your numerology guide ‘Miracles with Mary’ on FB HERE or Youtube chanel HERE

 

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.