ART SHOWS THIS WEEK IN SAIGON

January 15 2019
Curator’s Talk: Minor Gestures | Những Cử Chỉ Phụ– Sàn ArtJanuary 15-30
Ngày hội ngộ của Chữ – Reunion of the TypeQuynh GalerieJanuary 18
Networking Event for Cultural and creative Hubs Vietnam – British Council VietnamJanuary 20
Tour Nghệ Thuật Cùng Giám Tuyển Bill Nguyễn– The Factory Contemporary Arts CentreJanuary 23
Soundtracks / Ký Âm | Phùng Tiến Sơn– MoTplusJanuary 4 – January 15

Triển lãm “Vân Hoa” – họa sĩ Đinh Thanh Vân – HCMC Fine Art Museum-Bảo tàng Mỹ Thuật TpHCM

Until January 30 2019
Atelier Cau Vong – La Plancha Saigon – Art studio Cau VUntil February 20 2019

Phan Đình Khánh – Mờ Ơ Mơ | Blurredreamed – RSVP – Soma Art Lounge
Until February 20 2019

Trần Tuấn – The First Lesson | Bài Học Đầu Tiên – Vin Gallery


Until January 29 2019

[được] Ngắm / Bodies Survey[ed] – Sàn Art
Until February 1 2019

Mountains and Rivers of the(..) | Bang Nhat Linh & Wu Chi-Tsung – MoTplus
Until January 21 2019

Invitation: ‘We’re in this, together’ & ‘Scenes of the imago’ – The Factory Contemporary Arts Centre


Until January 26 2019 Noirfoto Monthly Art Salon-Show-Sale: “99under99” – Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery
Until January 30 2019

Nguyen Quang Huy – An everyday day – Galerie Quynh
No Comments Yet

Comments are closed